•  

Tuule tugevus pallides (28.01.2007 12:05)

 Meteoroloogias on tuule kiiruse mõõtühikuks m/s (kasutatakse ka km/h või sõlme). Kasutusel on ka tuule tugevuse hindamine mitmete nähtavate tunnuste järgi Beaufort´i (loe: bofoor) skaala alusel. Tuule tugevus määratakse siis Beaufort´i pallides (sageli lühidalt bofoorides). Tuule tugevus hinnatakse tuule mõju järgi esemetele (puud, ehitised või tuule poolt tekitatud purustused) või tuule tekitatud lainetusele. Skaala on 13 astmeline: 0 - 12 palli. Beaufort´i skaala mida kasutatakse rahvusvaheliselt (alates aastast 1963) on esitatud  tabelis:

Beaufort'i pallide määramise tabel

Bofoor Kiirus m/s Nimetus Nähtav mõju
0 0 - 0,2 tuulevaikus suits tõuseb vertikaalselt üles
1 0,3 - 0,2 vaikne tuul suits kaldub kõrvale
2 1,6 - 3,3 kerge tuul puulehed värisevad
3 3,4 - 5,4 nõrk tuul väikesed oksad võnguvad
4 5,5 - 7,9 mõõdukas tuul liiguvad keskmised oksad
5 8,0 - 10,7 kaunis tugev tuul liiguvad nõrgad tüved
6 10.8 - 13,8 tugev tuul painduvad keskmised tüved
7 13,9 - 17,1 vali tuul painduvad tugevad tüved
8 17,2 - 20,7 tormine tuul puuoksad murduvad
9 20,8 - 24,4 torm puruneb katuseid
10 24,5 - 28,4 tugev torm puud murduvad
11 28,5 - 32,6 maru suured purustused
12 >32,7 orkaan katastroofilised purustused

Allikas >>>

Eelmised artiklid:

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam